Birthday wishes !!

Suresh changed the subject to “Happy birthday Kumar ”
Suresh: Happy bday Kumar 🎊🎉

Raju: Happy bday Kumar🎈💰🎄

Ganesh: Happy bday Kumar 🍻🍸🍤

Ram: Happy bday Kumar 🎊🍕🍔

Vivek: Happy bday Kumar 🍜🍖🍗🍻

Priya: hb

Rahul: happy birthday kumar 🍖🍖🍰🍰

Yogesh: happy b kumar 🍫🎁🍗

Pravin: happy birthday kumar

Ramesh: happy birthday kumar ♨🎊🍰

Kumar: thanks priya…😊😊

😂😂😂😂😝😝😝

Suresh changed the subject to ” neeyelam porakalainu evanda aluthan”